Kontakt

Dimnjačar d.o.o.

Sjedište i adresa:
47000 Karlovac, Vladka Mačeka 5
Radno vrijeme:
Od 6 do 14 sati
Telefon :
+ 385 47 614 845
Telefax :
+ 385 47 614 855
E-mail :
dimnjacar@ka.t-com.hr
Web :
dimnjacar-karlovac.hr

Kontakt formular

Polje je obavezno
Polje je obavezno. Dozvoljeni su samo brojevi
Polje je obavezno
Polje je obavezno